Holdkaptajnens manuskript

Retningslinier og regler for holdkaptajner i Danmarksturneringen for Squash

Generelt
Deltage i udvælgelsen af spillere før indsendelse af rangliste pr. 05/09, 17/10, 28/11, 23/01 og 13/03. 
Vi opfordrer dig til, som holdkaptajn, at have fingeren på pulsen mht. dine spilleres styrke. Det gør det lettere at sætte holdene. Altså vær opmærksom på hvad der sker spillemæssigt – f.eks. ved indbyrdes opgør.

FØR holdkampene

Sørge for MINDST 8 dage før den næstkommende holdkamp at have hele holdet – og transportmidler – klar. Dvs:

 • Kontakte spillerne på holdet telefonisk, og fået deres accept. Og informere dem om spilledato, eksakt spilletidspunkt og mødetidspunkt (ca. 1/2 time før spilletidspunkt ved hjemmekampe, og op til 2,5 time før ved udekampe, alt efter afstand).

 • Ved hjemmekampe: Checke at der er booket baner på kampdagen. (minimum 3 baner fra spilletidspunkt og 5 timer frem).

 • Ved udekampe: Sørge for transport. Enten via de aktuelle holdspilleres egne biler (evt. sørge for at leje en bil/minibus). Gem alle kvitteringer – kassereren refunderer brændstofudgifter og lejeudgifter.

 • Lægger spillerne egne biler til, gør de følgende: Laver en seddel med dato, destination og antal kørte kilometer. Afleverer den til kassereren, og får en check.

Ved frafald, sygdom

Som udgangspunkt accepteres framelding til holdkamp IKKE (medmindre det er aftalt FØR sæsonstart). Og frameldelse inden 8 dage FØR en holdkamp accepteres overhovedet ikke. Skader og sygdom kan dog sætte en stopper for deltagelse. Ved frafald kontakter du – eller den »svigtende« spil­ler – hurtigst muligt alternative spillere.

 • Kontakt først reserver – men spørg dem indledningsvist om de har givet deres accept til et andet hold. Du kan ikke »stjæle« spillere, hverken faste eller reserver, der skal spille for et andet hold i den pågældende runde i Danmarksturneringen. Efter aftale med det andet holds holdkaptajn og den pågældende spiller KAN „byttehandler“ under hensyntagen til reglerne (se nedenfor) dog foretages.

 • Finder du ikke nogen ny spiller står du som holdkaptajn principielt altid med „sorteper“, også selv om lavere rangerede hold er fuldt besat.
  Vi bruger som udgangspunkt IKKE elevatorsystemet. Dvs. du trækker ikke 1. singlen op fra det umiddelbart lavere rangerende hold. Det er tilladt at stille op med én spiller færre end de angivne antal. (7 for divisionerne samt 6 for lavere rangerede rækker) – men det koster klubben kr. 500,00.
  Note: Under særlige omstændigheder kan det forsvares, at hold ned- eller opprioriteres. Hvis f.eks. et hold er ved at rykke op eller ned kan dette opprioriteres, og „låne“ spillere fra lavere rangerede hold. Det aftales i den aktuelle situation – og ALLE involverede parter skal være med til beslutningen.

Regler ved brug af »egne« spillere/ reserver/ andre spillere

HUSK ALTID at checke ranglis­ten, www.squashportalen.dk/home eller der hænger på opslagstavlen max. tre dage før holdkampen, og ajourfør dit hold (så er det sikkert, at det er den nyeste og rigtige version). Stiller du holdet forkert – betyder det nemlig at alle kampe, der berøres af fejlen, tabes. ALLE reserver i klubben kan bruges på ALLE hold, idet de er placeret nederst på ranglisten. Dvs., at tages disse i brug SKAL de spille den nederste single på det aktuelle hold (bemærk: visse reserver skal ved spil på 4. og/eller 5. holdet bruges som 1. single).
Faste spillere kan IKKE spille på en lavere placering end den ranglisten angiver. Dvs. at en spiller på f.eks. 4. holdet ikke kan spille for 5. holdet – vedkommende kan godt spille for 3. holdet eller højere, dog altid som laveste single.

På kampdagen – Ved hjemmekampe

 1. Forplejning: Købe ind til forplejning (5-6 franskbrød, 1 rugbrød, 1 glas marmelade, smøreost/ skæreost, leverpostej, pølse, kærgården) - gem kvitteringen (kassereren refunderer). Skærebræt, skærekniv og smørekniv kan lånes i baren. Hver spiller kan hente to glas saft i baren (informer egne og udeholdenes spillere). ....og husk: RYD OP BAGEFTER (både på banegangen og på serveringsbordet i klublokalet).

 2. Find scoresheets, kampkort, kuglepenne, skriveplader og BOLDE i vort rum i kælderen (nøglen hænger i baren). Læg det tilbage efter brug, og husk at låse efter dig.

 3. Udfyld holdkortet med kampdata (se Squashportalen mht. spillerunde etc.) vore spillere (husk licensnumrene - både licensnumrene og rækkefølgen finder du på opslagstavlen i banegangen). Det anbefales at gøre bruge formularen i word ell. pdf der kan downloades på forbundets hjemmeside, om muligt udfyldes det i løbet af kampen på en bærbar pc.

 4. Aftal med den anden holdkaptajn, hvem der dømmer de enkelte kampe.

 5. Efter holdkampen skal begge holdkaptajner underskrive holdkortene.

 6. Umiddelbart efter holdkampen er slut ska holdkortet indtastes via Squashportalen.
  Indtastning skal ske senest på kampdagen.
  For sen indtastning medfører bøde på 500,00 kr. 

Fra og med sæsonen 2011/12 skal holdkortet ikke længere indsendes til Forbundskontoret. Det er hjemmeklubbens/holdkaptajnens ansvar at gemme holdkortene fra hjemmekampe hele sæsonen. Skulle der være tvivl om et resultat kan forbundskontoret bede om at få tilsendt et holdkort.

 

Note: Hav alt klar 1/2 time før kampstart

 

På kampdagen - Ved udekampe

 1. Check dine spilleres indbyrdes placering, så du ikke stiller holdet forkert, og husk licensnumrene – både licensnumrene og rækkefølgen finder du på opslagstavlen i banegangen. Evt. skal du skrive oplysningerne op dagen i forvejen, idet centret kan være lukket om morgenen, når I mødes.

 2. Mød på det aftale tidspunkt, både FØR I kører og når I kommer frem (gerne lidt før). .....Husk årbogen - det er ikke altid man lige kan huske adressen på det sted man skal spille - og så kan det være vanskeligt at være der til tiden.

 3. Har du lejet en minibus er du ansvarlig for, at den er klar på dette tidspunkt – og at den bliver afleveret til tiden.

 4. Udfyld de to kampkort med kampdata, når I kommer frem.

 5. I har ret til to sodavand/saftevand samt »et lettere traktement«.

 6. Husk at underskrive holdkortene.

 7. Husk at det er begge holdkaptajner/hold der straffes med bøde, i tilfælde af „fusk“ med holdkortet. Eksempelvis hvis en spiller skrives på, der ikke har været mødt op til kamp.

 8. Påmind den arrangerende klub, om at holdkortene skal opbevares.

Ovenstående skal betragtes som en guideline
og kan tilpasses den enkelte klub.
elzbieta 05-11-2014
Sponsorer Sponsorer Dunlop