Klubbens pressearbejde

Nogle idrætsledere hævder, at det er vanskeligt at få presseomtale. Det kan også være rigtigt i nogle tilfælde. Men hvis man fra idrætsforeningens side lægger en bevidst strategi og forholder sig kritisk til de historier, man vil fortælle omverdenen, er det ikke umuligt at få presseomtale.

En god pressemeddelelse skal opfylde minimum et af følgende to kriterier:

1. En nyhed.
2. Noget usædvanligt.

Hvis ikke pressemeddelelsen opfylder et af eller begge disse kriterier, bør man undlade at belemre medierne med diverse ligegyldigheder.

Som udgangspunkt viderebringer medierne ikke ligegyldigheder.

Fremgangsmåde

Hvis man til gengæld vurderer, at man har en god historie, bør den selvfølgelig ud til et så bredt publikum som muligt. Et af de medier, hvor der altid er gode muligheder for at få gratis presseomtale, er lokalaviserne - eller ugeaviserne som de også kaldes.

En god pressemeddelelse skal kunne være på en A4-side.

Man bør kun skrive i 2/3 af sidens bredde, og man bør skrive med dobbelt linjeafstand. Det gør man, for at journalisten kan få plads til at rette, redigere og tilføje.

Der skal være navn, tlf.nr. og eventuelt e-mail på mindst en person, som journalisten kan træffe i dagtimerne. Det er de betingelser, man arbejder under som frivillig, ulønnet idrætsleder, at man i et vist omfang skal stå til rådighed i dagtimerne, hvis man ønsker rigelig pressedækning.

Indhold

En pressemeddelelse skal skrives kort, klart, præcist og uden omsvøb.

Meddelelsen skal indeholde beskrivelse af, hvem det drejer sig om, hvad der er sket eller skal ske, hvornår det er foregået eller skal foregå, og hvor det foregår.

Hvis der er tale om noget nyt eller usædvanligt, er der gode chancer for at få det omtalt, og hvis det både er nyt og usædvanligt, er der endnu bedre chancer for at få omtale.

Det vil altid være en god idé at tænke i billeder. Det gør ikke så meget, om de er i sort/hvid eller farve. Det afgørende er, om de er i en god teknisk kvalitet.

Derfor vedlæg billeder.

Når man har klargjort pressemeddelelsen, bør man overveje afleveringsformen:
Skal det ske personligt, på diskette, pr. brev, telefon, telefax eller e-mail?

Det beror på lokale forhold, men under alle omstændigheder letter man journalistens arbejde, hvis teksten afleveres i elektronisk form.

Men dermed er arbejdet ikke slut. Den strategisk arbejdende idrætsleder følger op på pressemeddelelsen ved f.eks. at ringe og spørge journalisten, om han har modtaget pressemeddelelsen, og om han har læst den.

Derefter kan man ikke gøre ret meget mere, men man må altid acceptere en vis spildprocent. Man bør i mange tilfælde erklære sig tilfreds, hvis 80-90% af pressemeddelelserne bliver bragt i en eller anden form.

Der er trods alt tale om gratis omtale, og medierne er ikke forpligtet til at give idrætslivet gratis omtale.

Danske distrikts-, lokal- og ugeaviser kan findes på MediaVejviseren

Lokalradioer findes i »Radio-tv håndbogen«, som fås hos Hartvig Media, Hovedvejen 17, Box 112, 8900 Randers, telefon 70 222 222 eller e-mail hartvig@wmr.dk

Danmarks Idræts-Forbunds Medie-manual fås på telefon 43 26 20 60, e-mail: gitte.nielsen@dif.dk Her fås også emnehæftet PR – bliv synlig.

Pressekontakter
Medie Telefon Fax E-mail
Ritzaus Bureau 33 30 00 00 33 30 00 80 ritzau@ritzau.dk 
Berlingske Tidende 33 75 75 75 33 75 20 66 sporten@berlingske.dk
B.T. 33 75 75 33 33 75 73 75 pbr@bt.dk 
Ekstra Bladet 33 11 13 13 33 14 10 00 sport@eb.dk 
Fyns Amts Avis 62 21 46 21 62 22 81 29 post@fynsamtsavis.dk
Fyns Stiftstidende 66 11 11 11 63 15 12 19 sporten@fyens.dk
Jydske Vestkysten 79 12 45 00 75 13 62 62 sporten@jv.dk
Jyllands-Posten 87 38 38 38 87 38 32 95 sport@jp.dk
Politiken 33 11 85 11 33 11 81 14 sporten@pol.dk
Ålborg Stiftstidende 99 35 35 35 99 35 33 75 nordjyske@nordjyske.dk 
Århus Stiftstidende 87 40 10 10 87 40 14 14 sport@stiften.dk 
DR TV Sport 35 20 49 00 35 20 49 18 tvsport@dr.dk 
Tekst-TV Sport 35 20 45 75 35 20 46 46 sportmaster@dr.dk 
TV2 - Sporten 65 91 12 44 65 91 56 14
DR Radiosporten 35 20 64 97 35 20 64 86 radiosporten@dr.dk 
Send en mail til alle ovenstående medier
TL 03-10-2007

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop