Regel for klubskifte.

En spiller kan i princippet kun repræsentere en klub i løbet af en sæson. En sæson omfatter tiden fra 1/8 til 31/7. Disse regler er kun gældende for spillere, som deltager på hold, der er placeret i elite- og 1 division.

Klubskifte før den 1. august.

Ansøgning om ændring af klub tilhørsforhold skal være Dansk Squash Forbund i hænde senest den 1 august. For at kunne nægte spilleren af skifte klub før den 1august, skal dennes nuværende klub kunne påvise at spilleren ikke opfylder sine forpligtelser (eksempelvis hvis denne skylder klubben penge eller ikke har afleveret ting som man har lånet af klubben).

Klubskifte før den 1 september.

I perioden 1 august - 31 august kan klubskiftet finde sted såfremt begge klubber acceptere denne. For at nægte klubskiftet i denne perioden behøver spillerens nuværende klub ikke anføre nogen grund.

Hvordan gør man?

Spilleren skriver en mail, hvori han/hun anmoder om at skifte fra klub a til b, og beder klubberne om at godkende skiftet. Mailen sendes til ela@dsqf.dk, samt de klubansvarlige (typisk klubformændene) i de respektive klubber. Når disse svarer skal det være med ela cc.

Den nuværende klub skal inden 14 dage efter modtagelse af anmodningen, godkende skiftet eller informere spilleren om at det ikke kan godkendes (samt angive hvorfor). Kopi af denne skrivelse skal også sendes til Dansk Squash forbund ved Ela. Hvis ikke spillerens nuværende klub reagerer indenfor denne 14 dages prsiode, vil spilleren blive registreret som spillende i sin nye klub, forudsat at denne også godkender skiftet.

Hvis ikke man har haft licens i den foregående sæson.

Hvis ikke spilleren har haft licens i den foregående sæson, kan denne begynde at spille for den nye klub, så snart den nuværende klub har godkendt klubskiftet. I dette tilfælde skal anmodning om skiftet mailes til den nuværende klub samt kopi til  Dansk Squash Forbund v. Ela.

Den nuværende klub skal inden for 14 dage meddele om den ønsker at gøre indsigelser mod dette klubskifte og hvorfor. En kopi af denne skrivelse skal sendes til Dansk Squash Forbund. Hvis ikke den nuværende klub svare inden for de 14 dage vil klubskiftet ske automatik.

Hvis spilleren aldrig har haft licens

Hvis en spiller ikke tidligere har haft nogen licens, så skal denne blot rekvireres fra Dansk Squash forbund og spilleren kan begynde at spille for den pågældende klub. OBS! For holdturneringen gælder særskilte regler - samtlige spillere en klub ønsker at anvende i holdturneringen skal være anført på den indsendte navneliste pr. 1. september. De spillere som klubben har rådet over sæsonen inden er medmindre andet er bekendtgjort stadig tilknyttet klubben.

Flytning

Spillere som under en igangværende sæson flytter fra et sted til et andet kan søge om klubskifte. Et klubskifte kan kun finde sted, hvis flytningen er af permanent karakter. Ligeledes skal der være tale om en væsentlige geografisk afstand mellem de 2 steder. Endelig skal det kunne dokumenteres, at flytningen ikke kan henføres til forhold i forbindelse med turneringssquash af nogen art, men kan eksempelvis være betinget af job eller studie.

Spillere som ved flytningen ikke ved hvilken klub han/hun ønsker at spille for, kan søge om afmelding fra sin nuværende klub. Til dette anvendes klubskifte skemaet med kryds i rubrikken afmelding af klubtilhørsforhold. Skemaet skal være underskrevet af den nuværende klub og spilleren selv og sendes i kopi til Dansk Squash Forbund. Spilleren kan så senere i samme sæson søge om at repræsentere en ny klub der hvor han/hun er flyttet hen.

Udenlandske spillere uden gyldig opholdstilladelse

Udenlandske spillere, som ikke har permanent ophold i Danmark og som ikke har opholds- eller arbejdstilladelse, kan spille i alle divisioner og serier. Spilleren skal være registeret hos den danske klub inden den 1 september. Der findes ikke nogen særskilt formular for den registrering, Klubben skal blot årligt sende en bekræftelse til Dansk Squash Forbund, hvor i det fremgår at spilleren acceptere denne registrering hos den pågældende klub.

tkl 24-10-2012
Sponsorer Sponsorer Dunlop