Oversigt over taksterne for 2013

Nye takster i 2013, hvorefter idrætsforeninger kan udbetale skattefri godtgørelser til foreningens ulønnede medhjælpere.

Telefon- og internetudgifter

Maks. 2.300 kr. pr. år

Administrative omkostninger (kontorartikler, porto,møder m.v.)

Maks. 1.400 kr. pr. år

Køb, vask og vedligeholdelse af forenings-, sportstøj og lign.

Maks. 1.900 kr. pr. år

 Idrætsdommere

 250 kr. pr. kamp

Dog højst 500 kr. pr. gang

Befordringsgodtgørelse ved kørsel for foreningen:
I egen bil eller på motorcykel

0-20.000 km: 3,82 kr. pr. km

over 20.000 km: 2,13 kr. pr. km

Befordringsgodtgørelse ved kørsel for foreningen:
På egen cykel, knallert eller EU-knallert

0,51 kr. pr. km

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, m.v. af mindst 5 timers varighed

Maks. 70 kr. pr. dag

Se mere på DIF's hjemmeside
Download folder med oversigt over takster 2013


Maiken Møller 20-02-2013

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop