Udkast til en kontakt mellem klub og  spiller

§ 1 Parter

Navn, adresse, tlf.nr., CPR-nr.

§ 2 Ansættelsesperiode

Start- og slutdato

§ 3 Opsigelse

Udløber aftalen automatisk, eller skal den siges op af en af parterne?

§ 4 Genforhandling

Hvornår skal genforhandling være påbegyndt, og hvornår skal den være afsluttet?

§ 5 Arbejdssted

Hvilket arbejdssted er det primære, og kan der påregnes andre arbejdssteder?

§ 6 Arbejdsbeskrivelse

Detaljeret beskrivelse af krav og forventninger

§ 7 Aflønning

Vær opmærksom på at lønnen er skattepligtig

§ 8 Skattefrie godtgørelser

Se eventuelt Danmarks Idræts-Forbunds vejledning

§ 9 Ferie

Bør aftales

§ 10 Forsikring

Tegn eventuelt en arbejdsskadeforsikring

§ 11 Andre aftaler, f.eks. sponsoraftaler

Der kan også være tale om andre særaftaler

§ 12 Lovbestemmelser

Hvor denne ansættelsesaftale intet andet foreskriver gælder funktionærloven, ferieloven og lov om sygedagpenge.


TL 19-10-2007

Dansk Squash Forbund

Sdr. Boulevard 17 A, 5000 Odense C

Tlf. +45 66 19 08 22 - email squash@dsqf.dk

Sponsorer Sponsorer Dunlop