Satser for lokaletilskud

Folkeoplysningslovens satser for lokaletilskud reguleres hvert år af Undervisningsministeriet.

Fra 2012 til 2013 stiger Folkeoplysningslovens satser vedrørende lokaletilskud med 1,5 %.

Folkeoplysningslovens satser vedrørende lokaletilskud reguleres med 1,5 % fra 2012 til 2013. Det meddeler Kommunernes Landsforening (KL). Reguleringen betyder, at satserne for lokaletilskud til haller, bortset fra ridehaller, hæves fra 241,50 kr. til 245,15 kr. i 2013. Tilskuddet til andre lokaler, inklusiv ridehaller, hæves fra 120,75 kr. til 122,55 kr.

For mange foreninger betyder de nye satser, der er afhængig af aktivitetstimetallet, et øget lokaletilskud på mellem 1.000 og 4.500 kr. i 2013.

Kontakt: Søren Gøtzsche (DIF)

tkl 24-10-2012

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop