Regelkurser

Regelkursus I

Målgruppe
Squashspillere som ønsker en større forståelse for begrebet ’Interference’ og den officielle fortolkning af squash-reglerne på dette område. Forståelse af dommerens rolle og regler om opførsel på banen.

Forventet udbytte
Kursusdeltagere forventes at have forståelse for ’Interference’ og begrebets betydning for spillets tilrettelæggelse, ligesom de vil kunne bedømme ’Interference’-situationer i en kamp, hvor de fungerer som dommer. Forståelse af dommerens rolle og regler om opførsel på banen.

Kursusvarighed og –form
3 timer i undervisningslokale.

Indhold
• Begrebet ’Interference’
• Opførsel på banen og dommerens rolle
• Gennemgang af dommerens Raisonnements-model ved appeller
• Eksempler på DVD. Test samt deltagerdiskussioner
 

Kursusmateriale
På kursus udleveres kursushæfte med forklaring på de gennemgåede begreber.

Gebyr
Åbent kursus: kr. 250,- pr. deltager hvilket inkluderer kursusmaterialer og forplejning.

Internt klubkursus: kr. 2500,- hvilket inkluderer underviser og undervisningsmaterialer. Klubben står selv for forplejningen. Det interne klubkursus har plads til max. 30 personer, og klubben sørger selv for lokal markedsføring.


Regel DVD

Forbundet råder nu over DVD'en Calling the Shots, som via realistiske spilsituationer gennemgår de vigtigste regler i squashspillet. Den kan lånes, men det anbefales at klubberne rekvirerer denne hos World Squash Federation via deres web: http://www.worldsquash.org.uk/cts.html

Målgruppe

Er for alle spillere, men et vist kendskab til kampsituationer forudsættes. Også henvendt til erfarne spillere på turneringsniveau eller lige under, som vil øve sig i at dømme. DVD'en forudsætter noget kendskab til reglerne.

Udlån
Klubberne kan låne DVD'en og tilhørende testpapirer og selv arrangere klubaftener og lignende – hvem får mon flest rigtige?

Udlånsprocedure:
Lånetid: max. 1 måned

For hver 14. dag lånefristen overskrides, opkræves klubben kr. 100,-

Kontakt Maiken Møller på maiken@dsqf.dk eller 31 67 76 77, hvis din klub er interesseret i at låne DVD'en. Udlån skal gå via bestyrelsesmedlemmer.

Se eksempler på, hvordan også de internationale dommere har det svært:

 

 


 Maiken Møller 03-06-2013
Sponsorer Sponsorer Dunlop