Trænerkurser i DSqF

Dansk Squash Forbund udbyder trænerkurser, som er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og den tidligere landstræner, Francesco Busi.

Det overordnede mål med DSqF´s træneruddannelser er at opkvalificere de nuværende engagerede trænere rundt omkring i klubberne samt at inspirere nuværende turneringsspillere, som går rundt med drømmen om at blive squashtræner. Dette vil også være med til at højne, og ikke mindst bibeholde, det overordnede squashniveau på tværs af landet.

Opbygning af Træneruddannelsen

Træneruddannelserne i DSqF består af Trænerkursus 1 og Trænerkursus 2.

Trænerkursus 1 består af en specialforbundsdel på 20 undervisningslektioner + en hjemmeopgave på 5 timer (25 timer i alt). Dernæst kan man blive certificeret på Træner 1 niveau ved at tage resten af Træner 1 via Dansk Idræts- Forbund. På Specialforbundsdelen vil et Trænerkursus 1 blive afviklet over to weekender med ca. 3 ugers mellemrum.

Mulighed for videreuddannelse i DIF

DSqF´s træneruddannelse er, som tidligere nævnt, udviklet i tæt samarbejde med DIF, hvilket betyder, at man som kursist i DSqF-regi nu har mulighed for at færdiggøre sin uddannelse i DIF. Der vil være mulighed for støtte og vejledning fra forbundet i forbindelse med dette.

Maiken Møller 29-05-2013
Sponsorer Sponsorer Dunlop