DSqF logo 
Trænerkurser i DSqF

Dansk Squash Forbund har udviklet nye og forbedrede trænerkurser, i et tæt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og den tidligere landstræner, Francesco Busi.

Det overordnede mål med DSqF´s nye træneruddannelser er at opkvalificere de nuværende engagerede trænere rundt omkring i klubberne samt at inspirere nuværende turneringsspillere, som går rundt med drømmen om at blive squashtræner. Dette vil også være med til at højne, og ikke mindst bibeholde, det overordnede squashniveau på tværs af landet.

Opbygning af Træneruddannelsen

Træneruddannelserne i DSqF består nu af Trænerkursus 1 og Trænerkursus 2.

Trænerkursus 1 består af en specialforbundsdel på 20 undervisningslektioner + en hjemmeopgave på 5 timer (25 timer i alt). Dernæst kan man blive certificeret på Træner 1 niveau ved at tage resten af Træner 1 via Dansk Idræts- Forbund. På Specialforbundsdelen vil et Trænerkursus 1 blive afviklet over to weekender med ca. 3 ugers mellemrum.

Mulighed for videreuddannelse i DIF

DSqF´s nye træneruddannelse er, som tidligere nævnt, udviklet i tæt samarbejde med DIF, hvilket betyder, at man som kursist i DSqF-regi nu har mulighed for at færdiggøre sin uddannelse i DIF. Der vil være mulighed for støtte og vejledning fra forbundet i forbindelse med dette. Se uddannelsesniveauerne nedenfor.

DIF's uddannelseshus


 

Maiken Møller 29-05-2013

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop