Forbundets organisation

organisation2014

Bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer

  • Forbundets professionelle ansatte tildeles ansvar og beslutningskompetencer efter nærmere beslutning i bestyrelsen.
  • Bestyrelsen udarbejder forslag til langsigtede målsætninger - og sikre disses gennemførelse - i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes af repræsentantskabet. Bestyrelsen fungerer endvidere som styregruppe for forbundets projektgrupper.

Repræsentantskabet er ansvarlig for at fastlægge forbundets visioner og de strategiske målsætninger.

tkl 20-01-2014
Sponsorer Sponsorer Dunlop