Regler for squash

John Christensen, Herlev/ Hjorten m.fl. har taget initiativ til at lave 3 plancher (senest revideret jan. 2008) for at overskueliggøre reglerne i squash. De kan ses her

Seneste danske oversættelse pr. maj 2001 - single (Regler ikke gældende) 

Seneste regeludgave pr. november 2014 fra World Squash Federation - single (Gældende)

Seneste danske oversættelse pr. 2001 - double (Regler ikke gældende)

Seneste regeludgave pr. november 2010 fra World Squash Federation- double (i pdf) (Gældende)

Vejledning i brug af §17: Regler for opførsel på banen. Se den originale vejledning på engelsk (Gældende)

 

De reviderede regler for squash er trådt i kraft den 1. maj 2001.

Der er ikke så mange ændringer med væsentlig betydning for spillet, men de der er, er væsentlige. Der er mange omformuleringer, og det gør det nødvendigt at lave en hel ny oversættelse. Det arbejde er jeg gået i gang med.

Her en meget kort gennemgang af de ændringer, der har betydning for spillet og spillere:

  1. Begrebet "Minimal Interference" indføres. Det indebærer at hvor der forekommer interference, men denne interference er så minimal at den, efter dommerens mening, ikke har indflydelse på spillerens mulighed for at spille bolden, skal dommeren dømme som om ingen Interference er forekommet. Altså "no let" ved minimal Interference! Personligt synes jeg det er en god regel; hvis man kan spille bolden, så skal man!
  2. Hvis man spiller bolden efter "Turning", og derved rammer sin modstander, skal dommeren dømmer "stroke" til MODSTANDEREN, medmindre denne bevidst bevægede sig for at opnå at blive ramt; da dømmes "stroke" til SPILLEREN. Bemærk at der hermed nu kan dømmes "stroke" efter "Turning", enten til modstanderen eller til spilleren, afhængig af situationen!! Dette er en væsentlig ændring.
  3. Det ses ofte at spillere "jager" et "stroke" ved tilbagesving. Det er nu direkte skrevet ind i reglerne, at der gives "stroke" hvis svinget rent faktisk forhindres af interference, men hvis svinget ikke forhindres, kan der kun dømmes "let"! Det må antages at hvis en spiller ved at der kun kan håbes på et "let", så vil der være en større tendens til at spille bolden hvor det kan lade sig gøre. Til gengæld er det vigtigt at der dømmes "stroke" der hvor svinget forhindres.
  4. Der indføres en regel om "unødvendig Turning"! Det indebærer at hvis, efter dommerens skøn, en spiller udfører "Turning" udelukkende med henblik på at appellere og ikke for at spille bolden, skal der dømmes "no let". Denne regel har været i kraft i PSA-turneringer i et par år, men indføres altså nu generelt.
  5. Hvis en spiller, bevidst eller ubevidst, rammer ved siden af bolden og der opstår interference på efterfølgende forsøg på slag, skal dommeren dømme "stroke" hvis modstanderen ikke gjorde alt for at undgå denne interference.
  6. En ny regel 15 omhandler spillernes pligter og ansvar for at kampen bliver fair!! Spillere bedes studere denne nøje.

De nye regler er mere omfattende end de nuværende. Dette har været en tydelig tendens ved hver eneste regelrevision: Der bliver flere og flere ord til at sige det samme. Regelrevisionsudvalget har bestræbt sig på at lave alle formuleringer entydige og omfattende. Jeg synes at det er lykkedes.

Tag et regelkursus og bliv meget klogere! Se her

Af Jens Kragholm, Dommerudvalget

 

Maiken Møller 19-11-2013
Sponsorer Sponsorer Dunlop