Skolesamarbejde

 Skolesquash_intro2

(Elever introduceres til squash)  

DSqF Skolesquash

Ønsker din klub at lave en samarbejdsaftale med en skole omkring et skolesquashforløb, så kontakt Dansk Squash Forbund's udviklingskonsulent for information.

Dansk Squash Forbund har udviklet et skolesquashkoncept, så det er nemt for klubber og skoler at indgå et samarbejde omkring et skolesquashforløb.

Skolesquash er udarbejdet, så det er enkelt for squashklubben og/eller idrætslærerne at arbejde med squash i idrætstimerne.

Skolesquashkonceptet består af 8 undervisningsmoduler, som er struktureret i forhold til lærningsmål i folkeskolen. Hvert modul indeholder: Intro, opvarmning, introduktion til teknik, frit spil, suppleringsaktivitet samt afslutning. Herudover er der til hvert undervisningsmodul en tjekliste for fokuspunkter samt et refleksions-spørgsmål, som idrætslæreren kan stille eleverne.

Følger man skolekonceptet slavisk, er der lagt op til, at skole og klub er repræsenteret ved de første to undervisningsgange samt det sidste undervisningsmodul, som byder på en turnering, og hvor squashklubben kan give en supervision til idrætslærer og elever. I de mellemliggende moduler skal idrætslæreren slev kunne stå for squashundervisningen. 

Udover skolekonceptet er der et intro-ark, som kan udleveres til eleverne. Her kan de få lidt kort information og historie om squash.

Der gøres opmærksom på, at skolesquashkonceptet skal betragtes som et hjælperedskab - klub og skole bestemmer derfor slev omfanget af skoleforløbet, og bruger skolesquashkonceptet fleksibelt - Ønsker man 2, 4 eller 6 undervisningsmoduler, så trækker man de  undervisningsmoduler ud, man har lyst at bruge.       

Ønsker klubben at tilbyde idrætslærerne et kort intro-kursus i squash forinden skoleforløbet, så er der i skolesquashkonceptet også en mulighed herfor - et kort intro-kursus på ca. 4 timer, hvor basis slag og bevægelse gennemgås samt en kort indføring i spillet, regler og udstyr.

Skolesquash_intro Skolesquash_intro1

(Idrætslærer introduceres til squash på 4 timers introkursus)

 

Dansk Squash Forbund har en skabelon klar til en samarbejdsaftale for et skolesquashforløb, og i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen vil squashklubben modtage et skolesquash-kit - Så det er lige til at gå til.

Ønsker din klub eller skole at lave et skolesquash forløb, så kontakt DSqF's udviklingskonsulent, Maiken Møller, for mere info og mulighederne herfor.

Maiken kan kontaktes på: maiken@dsqf.dk eller tlf.: 31677677

Vi ser frem til at udbrede kendskabet til squash i skolen:)

Skolesquash

(Skolesquash kursus og undervisningsmateriale)
 
 
Maiken Møller 07-09-2015

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop