DSqF's breddestrategi præsenteret    

Breddestrategi

Breddestrategien 2014-2015 - Fastholde - Forankre - Forandre

I forbindelse med årets 1. Junior Grand Prix i Birkerød blev den udarbejde breddestrategi præsenteret for de tilstedeværende klubledere og forældre som havde lyst til at lytte med.

Efter mange velspillede kampe ved JGP i Birkerød blev der lørdag aften, mens de unge spillede rundbold i mørket eller hyggede med anden sportslig aktivitet i hallen, præsenteret og talt breddestrategi, som nu endeligt skal implementeres i DSqF's medlemsklubber.

 

Visionen for breddestrategien er:

"Visionen er, at de danske squashforeninger fremover bliver de foretrukne områder at spille squash i. Det skal sikres ved, at DSqF og squashsportens offentlige kendskab øges, at DSqF har et godt ry, og at der er tilgængelige faciliteter og tilbud til flest muligt" 

Konkrete mål for 2014-15 er derfor:

- Forbundets medlemstal skal stige med 500 medlemmer og 5 nye klubber

- Der skal ske en stigning i absolutte tal i antallet af unikke deltagere i henholdsvis Danmarksturneringen og i de individuelle turneringer for både kvinder og mænd

- Der skal ske en stigning i antallet af unikke deltagere i uddannelse og kurser

Alle mål skal ses i forhold til et gennemsnit af registreringen i perioden 2011-13.

   

Breddestrategien lægger derfor i korte træk op til:

Der skal være relevante tilbud til flest mulige klubber og medlemmer. Forbundets procedure skal tilpasses - så det er enkelt at være frivillig leder i en klub. Der skal oparbejdes en VI-følelse. Flest mulig gør brug af forbundets aktivitetstilbud. Enkelte klubber virker som brobyggere.

Derfor er pointen i breddestrategien, at klubberne i højere grad end tidligere arbejder sammen for at opnå målene for rekruttering samt at tilsikre muligheder i forbindelse med tilbud og aktiviteter, som fastholder medlemmer. Dette kan opnås ved at klubberne opfordres til at indgå regionale samarbejder - netværk - som samarbejder omkring fælles opgaver og problemstillinger. DSqF's udviklingskonsulent og breddeudvalg vil være en overordnet koordinerende ressource, men viden udspringer af lokalt kendskab og tidligere klubsucceser. På sigt kan der som følge af regionale netværk oparbejdes en ambassadør-tanke, så de enkelte netværk har en ambassadør, der bliver bindeled til DSqF.

Der satses på, at der årligt skal afholdes 2-3 ideseminarer i de enkelte regionale netværk, disse kan iværksættes i samarbejde med udviklingskonsulenten, her kan netværkene udarbejde plan for samarbejdet og de aktiviteter, netværket ønsker at iværksætte . Samtidig vil breddeudvalget ca. 1 gang årligt invitere til en bredde-udviklings-event-dag, hvor netværk, klubber og udvalget mødes på tværs og har en sparring omkring aktiviteter - deler og evaluere erfaringer fra de forskellige ideer og aktiviteter.

Det vil være muligt for de regionale netværk at søge tilskud til deres planlagte aktiviteter. Tilskudsgodtgørelse godkendes af breddeudvalget i samarbejde med udviklingskonsulenten.

 

Det var en god aften i Birkerød. Deltagerne på aftenens møde var positive og kom med god feedback til strategien. Samtidig blev der udvekslet nye og spændende ideer til breddeudvalgets fremtidig arbejde. Herudover blev der fortalt gode squash-historier og delt erfaringer fra de tiltag klubberne allerede har gang i - En pointe, som er værd at nævne, da den jo netop understreger det, breddestrategien handler om - Netværk der via sparring og vidensdeling får ideer til nye og spændende aktiviteter. 

    

Maiken Møller 08-09-2014

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop