Holdledermøde ved JGP i Skovbakken

JGP_skovbakkenJGP_Skovbakken1

Først var der mørkt - men derefter blev alle op-lyste;)

En mindre strømafbrydelse gjorde, at holdledermødet i Skovbakken blev med lidt forsinket opstart samt dårlig billedkvalitet - men til gengæld med hyggestemning over et par fyrfadslys.

Ved weekendens JGP3 i Skovbakken blev der afholdt holdledermøde. 17 squashrepræsentanter - holdledere, klubrepræsentanter og forældre satte hinanden stævne og drøftede hvad der pt. sker i squash Danmark.

Der blev blandt andet talt om den forestående Tænketanks-dag, hvor der skal tales om strategi for Dansk Squash fremadrettet.

Et andet forestående arrangement er det kommende ETC2015, som også blev drøftet. Hvilke tiltag bliver der gjort, og hvad kan gøres?

Herudover blev der også talt om den udfordring, der er i forbindelse med et fald i deltagerantal til JGP'er. Der kom muligheder og ideer frem, som juniorudvalget kan tage med i deres videre arbejde.

Der var yderligere spørgsmål til talentstrategien og -udvalget, men dette var ikke repræsenteret på mødet, hvorfor disse spørgsmål ikke umiddelbart kunne afklares. Der var en opfordring til, at talentudvalget blev inviteret til og deltager på næste holdledermøde.

DSqF takker for et godt møde, med gode spørgsmål og indspark, som vi tager med i det videre arbejde.

Det er skønt at så mange har lyst til at deltage i sparringen og aktivt kommer med input og konstruktiv feedback. 

 

Maiken Møller 21-01-2015

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop