Idrætsforeningernes vilkår i kommunerne

DIF analyse vedr. idrættens rammer og vilkår i Danmark

DIF's analyse er spændende læsning og kan være med til at skabe synlighed omkring idrættens vilkår samt åbne op for dialog mellem foreninger og kommune.

På opfordring af Herlev squash Klub opfordres hermed til at se undersøgelsen igennem, som kan læses på følgende link.

Herlev kommune ligger på en flot 5. plads i den samlede opgørelse, hvilket Herlev Kommune kan være meget stolte af, og for vores medlemmer i DSqF, Herlev Squash Klub, er det jo en rigtig fin placering.

Herning Kommune indtager en flot 2. plads, som idrætsforening er det derfor interessant læsning, som kan give inspiration til både idrætsforeninger og kommuner. 

 

DIF's analyse af den kommunale idrætspolitik og de lokale vilkår omhandler fire områder af betydning for det lokale foreningsliv. De fire områder er:

 Økonomi
 Frivillighed
 Idrætsfaciliteter
 Idrætspolitik
Indenfor hvert af de fire områder er der en række parametre, der samlet set giver en god indikation af, hvordan foreningslivet har det og hvordan de enkelte kommuner har prioriteret foreningsidrættens vilkår i de seneste fem år.
UNDERSØGELSENS FORMÅL
DIF ønsker med undersøgelsen at skabe et vidensgrundlag for kommunernes prioriteringer og indsatser på idrætsområdet. Det er DIF’s hensigt, at undersøgelsen og dens resultater efterfølgende skal facilitere og afstedkomme en lokal dialog. Undersøgelsen kan således være med til at identificere områder og indsatser, hvor kommunerne med fordel kan prioritere og blive inspireret af kommuner, der har valgt en anden prioritering og strategi. Det er derfor DIF’s forventning, at undersøgelsens resultater vil inspirere og udgøre et omdrejningspunkt i debatten, dialogen og prioriteringerne i den kommunale idrætspolitik, med henblik på at styrke foreningernes vilkår.
Med nærværende analyse kan der kastes lys over både objektive faktiske rammevilkår i en kombination med foreningernes subjektive oplevelse af deres forhold. Undersøgelsen kan derfor bruges aktivt i forbindelse med den forestående kommunale valgkamp. DIF opfordrer på denne baggrund idrætsråd og lokale idrætsforeninger til at tage initiativ til at diskutere idrættens udfordringer. Et vigtigt sigte med undersøgelsen er således at styrke dialogen mellem idrætsråd/idrætsforeninger og kommuner omkring foreningsidrættens lokale rammevilkår.

Se mere på følgende link: http://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger/idraetsforeninger_i_danmark

Gå på opdagelse i undersøgelsen og find inspiration og argumenter, som kan bruges i den idrætspolitiske debat.

Maiken Møller 25-10-2013

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop