Regler for Danmarksturneringen

Disse regler administreres af "Turneringsudvalget", der er højeste myndighed og træffer alle afgørelser i sager vedrørende Danmarksturneringen.

Projektgruppens afgørelser kan indbringes for forbundets appeludvalg.

Regler for Danmarksturneringen for Hold

Regler for Danmarksranglisten

Reglerne er senest ændret på TU møde i Odense den 18. maj 2014. 

 

 

elzbieta 10-12-2015
Sponsorer Sponsorer Dunlop