Udtagelseskriterier

Spillerne vil blive vurderet ud fra de, i den sportslige strategi, nedskrevne kriterier der herunder er citeret:

"I vurdering af potentialet indgår: Alder (jo ældre desto højere krav), indstilling (vilje og lyst til at træne, lyst til at lære at træne), …, fysisk-, teknisk-, taktisk forståelse, motorik, og evnen til at håndtere en kampsituation. Parametrene er indbyrdes afhængige."

Dansk Squash Forbunds Sportslige Strategi, p. 4

Endvidere kigges der efter spillernes præstationer ved turneringsdeltagelse i den forgangne sæson ligesom der lægges stor vægt på spillerens evne til at omsætte tekniske eller taktiske rettelser til faktisk udførelse af disse på banen.

 

 

 

rasmus 05-11-2014

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop