learningTrænerkursus 1 - beståede deltagere

Nedenstående personer har betået Dansk Squash Forbunds trænerkursus 1

 

 

 

Navn Kursus År

Allan Christensen

Horsens

2010

Allan R. Pill

Sport92 

2010

Amalie Mark Bornæs

Sport92 

2011

Amalie Weinrich

Horsens

2010

Anders Knudsen

Horsens

2010

Ann Mikkelsen

Struer 

 2013

Azeem Umar

Sport92 

2011

Benjamin Dornfeldt

Herlev 

2011

Bo søndergaard

Struer

2011

Casper Harris

Herlev 

2011

Casper Kloster

Herlev 

2011

Celina Gyde

Herlev

2012

Chris Colls

Silkeborg

2011

Christian Bredvadt

Horsens

2010

Christian Steffensen

Herlev

2012

Claus Rosenløv

Herlev

2009

Dennis Hansen

Næstved

      2013

Ebbe Sagittarius 

Slagelse 

      2013

Emil Vogt

Herlev

2012

Erling Engelund

Sport92 

2010

Finn Moesborg

Horsens

2010

Frederik Waldorff

KSK

     2013 

Henriette Eckert

Silkeborg

2011

Henrik Riedel

Esbjerg

2011

John L. Sørensen

Herlev

2009

John Nørgaard

Esbjerg

2011

Jonas Sørensen

Struer

2011

Jonatan Clausen

Herlev

2012

Katrine Skipper-Pedersen

Horsens

2010

Khaliq Khan

KSK

2013 

Kristian Da Silva Nielsen

Silkeborg

2011

Kristian Krøier

Horsens

2010

Lau Kiehn

Herlev 

2011

Linda Jensen

Esbjerg

2011

Martin Laursen

Kolding 

2010

Michael Thomsen               

Sport92 

2011

Morten Andreasen

Sport92 

2011

Nicolai Pedersen

Thy 

2011

Paul Groom

Silkeborg

2011

Per Eckert

Silkeborg

2011

Peter Christiansen

Struer

2011

Peter Frandsen

Esbjerg

2011

Peter Low

Herlev

2012

Poul Crone

KSK

 2013

Rasmus Bjerge

Thy

2011

Rasmus Petersen

Herlev

2010

Rasmus Ploug Jenle               

Sport92 

2011

Sally Skaarenborg

Silkeborg

2011

Simon Wager

Slagelse

 2013

Søren Pedersen

Thy 

2011

Theis Houlberg

Herlev

2012

Thomas Jensen

Herlev

2012

Thomas Kristensen

Kolding 

2010

Thomas Pilak

Herlev

2010 

Maiken Møller 06-05-2013
Sponsorer Sponsorer Dunlop