Turneringsafgifter og -tilskud i 2014/15

For at give et overblik over afgifter og tilskud til bl.a. turneringer kan oplysningerne findes her.

TILSKUD

Turneringstilskud Junior Grand Prix: 85 kr. pr. spiller

Støtte Slutspils DM: 15.000 kr. + bolde + pokal

Støtte Senior DM:     3.000 kr. + bolde + medaljer/ pokaler

Støtte Junior DM:    10.000 kr. + bolde + medaljer

Støtte Hold JDM:     10.000 kr. + bolde + medaljer

Støtte Double DM:    1.500 kr. + bolde + medaljer

Støtte Veteran DM:   1.500 kr. + bolde + medaljer

 

Kørselstilskud: Der har tidligere været givet kørselstilskud til elitedivisionen og slutspillet, men dette er ophørt fra og med sæsonen 09/10.

 

AFGIFTER og BØDER

Se Dansk Squashforbunds takstblad 2015-16

 

  • Kontingenter pr. år: 80,- kr for alle medlemmer. Kontingenter faktureres klubberne på baggrund af medlemsopgørelse fra DIF pr. 31. januar.
  • Udenlandske spillere uden bopælstilknytning til Danmark optræder ikke på Danmarksranglisten.
  • Der kræves ikke licens for at deltage i Junior Grand Prix'er.
  • Junior Grand Prix'er - Turneringsafgift juniorer 300 kr., ledere 300 kr. og eftertilmeldte 400 kr.
  • Alle nævnte beløb fremgår ligeledes af regler for squash - hhv. Danmarksturneringen, individuelle turneringer, Danmarksranglisten samt Junior Grand Prix.
  • De forskelige tilskud og afgifter indgår i det samlede budget i DSqF og kan ændres på det årlige budgetmøde.

 

 

elzbieta 22-06-2015
Sponsorer Sponsorer Dunlop